Jurist + kindlustus + sõltumatus = sõltumatu kindlustusjurist

Kindlustusjurist + konfidentsiaalsus = sinu saladuse kaitse

Miks?

Kindlustusjuristil on kindlustusalased teadmised, ta tunneb kindlustusseltside praktikat ja kohtulahendeid.

Millal?

Sul on kahjujuhtum – liiklusõnnetus, õnnetusjuhtum, veeavarii, kindlustusandja tagasinõue.

Tasu?

Kui küsimus on lühike ja kiiret pole, on esimene vastus tasuta.

VÕTA ÜHENDUST

+372 660 5887

e-post: kindlustusjurist@kindlustusjurist.ee

Era- ja ärikliendile anname nõu:

• Kahjuavalduse esitamisel

• Suhtlemisel kindlustusseltsiga kindlustusjuhtumi korral

• Kindlustusseltsi hüvitisotsuse hindamisel

• Hüvitisotsuse vaidlustamisel – vastuväite koostamisel

• Hüvitisotsuse vaidlustamise võimaluste selgitamisel

• Kohtuvälisel vaidlustamisel

• Kohtusse pöördumisel

• Tagasinõude (regressi) korral

• Nõude esitamisel kahju tekitanu vastu, kui kindlustusandja ei hüvita


Ärikliendile oleme abiks:

• Kindlustuslepingule või pakkumisele sõltumatu hinnangu andmisel

• Kindlustusdokumentide ja tüüpdokumendi põhjade koostamisel

• Kindlustusse puutuvate (koostöö/vahendus)lepingute koostamisel

• Tüüp- ja üldtingimuste koostamisel

• Sise-eeskirjade ja juhendite koostamisel

• Õiguslike sise/müügi/võlamenetluse protsesside välja töötamisel

• Hüvitisotsusele sõltumatu hinnangu andmisel ja koostamisel

• Kindlustusküsimustes õiguslike analüüside koostamisel

• Kindlustusdokumentide vormistamisel